Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

Zařídíme zpracování Průkazu energetické náročnosti pro novostavby i stávající objekty.

PENB může vypracovat pouze oprávněná osoba. Podkladem pro zpracování PENB je u novostaveb projektová dokumentace. U staveb stávajících je podkladem pro zpracování PENB dokumentace skutečného provedení stavby či tzv. pasport.

  • PENB je přílohou dokumentace pro povolení stavby.
  • PENB je povinný i pro prodávané objekty rodinných a bytových domů.

Od 1.1.2013 vstoupila v platnost a účinnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, která rozšiřuje povinnost zpracování PENB i na stávající objekty, které budou prodávány.

Každý, kdo po datu 01.01.2013 prodává dům či byt, musí PENB pořídit a předložit kupujícímu. Hodnoty ukazatelů musí být součástí reklamních a informačních materiálů a musí být zahrnuty do smlouvy o koupi nemovitosti. Porušením povinnosti se vlastník objektu vystavuje  možnému finančnímu postihu až do výše 100.00,- Kč.