MB – Projekt

MB – Projekt je tým projektantů a pracovníků kolem Ing. Martina Bursíka, Ph.D..

Zabýváme se projektováním pozemních staveb, inženýrskou a poradenskou činností. Na Vaše přání vypracujeme projektovou dokumentaci i 3D vizualizaci. Zastoupíme Vás při jednání s úřady. Pomůžeme Vám dosáhnout na čerpání dotací. Dovedeme Vaši stavbu od prvního nápadu až k realizaci.

Pokud plánujete stavbu rodinného domu, nabízíme Vám zpracování studie i 3D vizualizace zkušeným projektantem. Každému klientovi se snažíme najít řešení domu na míru, ať už se jedná o typ domu, dispoziční řešení, způsob vytápění, stavební materiály či praktické drobnosti. Při návštěvě vzorového domu Vám názorně ukážeme technologie vytápění. Projektovou dokumentaci rodinného domu ve stupni pro stavební povolení pro Vás zajistíme včetně všech náležitostí požadovaných stavebním úřadem.

Projekty staveb většího rozsahu zajišťujeme z pozice hlavního projektanta. Tento typ projektů je, co do rozsahu i odbornosti, mnohem náročnější, proto spolupracujeme s odborníky v daném oboru a zajistíme tak pro Vás komplexní řešení zakázky.

Samotné realizaci stavby nepředchází pouze projektová příprava, ale také zajištění stavebního povolení. Na základě plné moci Vás zastoupíme při jednání se všemi dotčenými orgány státní správy, správci sítí, stavebním úřadem i s ostatními účastníky řízení.

Stát nabízí stavebníkům různé formy dotací pro snížení energetické náročnosti budov, výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností nebo efektivní využití zdrojů energie. Pomůžeme Vám s volbou vhodných materiálů, zdrojů vytápění i s podáním žádosti na čerpání dotací.