Efektivní využití zdrojů energie

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.

  • Výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.
  • Výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.
  • Instalace solárních termických systémů.
  • Instalace systémů pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy.
    .