D.1.1 – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA + výpis oken, dveří

SKLADBY KONSTRUKCÍ

PŮDORYS ZÁKLADŮ vč. prostupů

PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS 2.NP

SVISLÝ ŘEZ A – A‘

PŮDORYS STŘECHY

POHLED SEVERNÍ – osazení do terénu

POHLED JIŽNÍ – osazení do terénu

POHLED VÝCHODNÍ – osazení do terénu

POHLED ZÁPADNÍ – osazení do terénu