Snižování energetické náročnosti stávajících RD

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:

  • Zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy či výměna oken a dveří.
  • Pouze pro budovy, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.
  • Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření.
  • Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění stavebního dozoru.